DIAGNOSTIC TEST – ARALING PANLIPUNAN 4

ARALING PANLIPUNAN

DIAGNOSTIC/ACHIEVEMENT TEST

Piliin ang titik ng tamang sagot.

 1. Alin sa mga sumusunod ang mga katangian ng isang bansa?
  1. tao   tao, teritoryo, pamahalaan
  2. tao, teritoryo   tao, teritoryo, pamahalaan, soberanya
 2. Kung gagamitin ang mga pangunahing direksiyon, ang Pilipinas ay napapaligiran ng _____ sa hilaga.
  1. Brunei at Indonesia   Dagat Celebes at Sulu
  2. Taiwan at Bashi Channel   Vietnam at Dagat Kanlurang Pilipinas.
 3. _____ ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig sa isang lugar.
  1. hangin   ulan                        C.  temperatura                       D.  latitud
 4. Bukod sa temperatura, ang _____ ay isa pang salik na may kinalaman sa klima ng bansa.
  1. hugis ng ulap   dami ng ulan
  2. lakas ng ulan   lalim ng dagat
 5. Bakit may mga halaman at hayop na nabubuhay lamang sa Pilipinas?
  1. may kinalaman ang klima sa mga uri ng hayop at halamang nabubuhay sa bansa.
  2. iba-iba rin ang mga hayop at halamang gustong alagaan ng mga tao.
  3. maganda at malinis ang kapaligiran sa bansa.
  4. malawak ang lupa ng bansa.
 6. Ang Pilipinas ay isang bansang maritime o insular dahil _____.
  1. Dahil napaliligiran ito ng kabundukan
  2. Dahil napaliligiran ito ng dagat at karagatan
  3. Dahil napaliligiran ito ng bulkan at kapatagan
  4. Dahil napaliligiran ito ng yamang lupa at yamang mineral
 7. Ang burol ay mataas na anyong lupa ngunit mas mababa kaysa _____.
  1. bundok   talampas                C. kapatagan               D.  karagatan
 8. Ang golpo ay tulad ng _____ na halos naliligid din ng lupa.
  1. dagat   tsanel                     C.  lawa                       D.  look
 9. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing likas na yaman ng bansa?
  1. yamang lupa   yamang mineral
  2. yamang tubig   yamang tao
 10. Ito ay pook pasyalan na matatagpuan sa Carmen, Bohol.
  1. Boracay Beach   Chocolate Hills
  2. Hagdang-hagdang Palayan   Bulkang Mayon
 11. Ang Pilipinas na nasa “Pacific Ring of Fire.”  Alin sa mga sumusunod ang implikasyon nito?
  1. Naghahatid ng mayamang lupa na mainam sa agrikultura.
  2. Nagtataglay ng likas o natural na harang.
  3. Pagkawasak o pagkasira ng kalikasan.
  4. A, B at C
 12. Ang lungsod ng Baguio ay may malamig na klima.  Marami ritong sariwang gulay, prutas at mga bulaklak.  Ang lugar na ito ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?
  1. paghahayupan   pagsasaka
  2. pangingisda   pangangaso
 13. Ang global warming ay _____.
  1. pagtaas ng temperatura ng atmospera ng mundo sanhi ng chlorofluorocarbons
  2. malakihang pagpapatayo ng mga industriya
  3. matinding pagbaha at pagguho ng lupa
  4. pagsusunog ng kagubatan
 14. Alin sa mga sumusunod ang wastong paraan ng pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa?
  1. Magtanim ng mga puno at halaman.   Iwasan ang pagtatapon ng basura sa tubig.
  2. Iwasan ang pagkakaingin.   A, B at C
 15. Kilala ang Pilipinas bilang agrikultural na bansa.  Alin sa mga sumusunod ang oportunidad para sa mga magsasaka?
  1. Impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani
  2. Paggamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksiyon
  3. Paghihikayat sa mga OFW upang mamuhunan sa pagsasaka
  4. A, B at C
  5. Maituturing na pinakamalaking hamon sa mga mangingisda ang climate change o _____.
  6.   pagbabago sa dami ng ulan                 C.  pagbabago sa hugis ng mundo
  7. pagbabago sa klima ng mundo            D.  pagbabago ng tubig sa dagat

 

 1. Sino sa mga sumusunod ang lumalahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad?
 2. Tinatapon ni Marisa sa tamang tapunan ang mga basura.
 3. Si Nora ay ayaw lumahok sa programang Clean and Green.
 4. Ang sasakyan ni Mang Gusting ay nagbubuga ng maitim na usok.
 5. Hindi marunong magsara ng gripo si Mario habang nagsisipilyo ng kanyang ngipin.
 6. Saan kilala ang mga Kapampangan?
 7. pagiging masinop                     C.  mahusay sa pagluluto at pagsusuot ng magagarang damit
 8. pagkaing may gata at sili          D.  pagiging malumanay at mahinahon.
 9. Ang mga Ilokano ay kilala sa _____.
 10. pagiging masinop                     C.  mahusay sa pagluluto at pagsusuot ng magagarang damit
 11. pagkaing may gata at sili          D.  pagiging malumanay at mahinahon.
 12. Ito ay isang pamanang pook na ginawa noong 1704 at natapos noong 1894 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ay gawa sa mga hinubog na korales at bricks.
 13. Simbahan ng Santa Lucia       C.  Simbahan ng San Juan
 14. Simbahan ng Paoay                 D.  Simbahan ng Santa Maria
 15. Paano maisusulong at mapapaunlad ang kulturang Pilipino?
 16. Paunlarin ang kasanayan sa pagguhit ng mga disenyong etniko.
 17. Lumahok sa mga palatuntunan ukol sa kulturang Pilipino.
 18. Pangalagaan at isabuhay ang kulturang Pilipino.
 19. A, B at C
 20. Ano ang kahulugan ng Pambansang Awit?
 21. Isinasalaysay ng awit ang pakikipaglaro ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa.
 22. Isinasalaysay ng awit ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa.
 23. Isinasalaysay ng awit ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kaunlaran ng bansa.
 24. Isinasalaysay ng awit ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kasaganaan ng bansa.
 25. Ang pambansang pamahalaan ay _____.
 26. isang samahang itinataguyod ng mga grupo ng tao ng naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili

ng isang sibilisadong lipunan.

 1. isang samahang itinataguyod ng isang tao ng naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang

sibilisadong lipunan.

 1. isang samahang itinataguyod ng mga grupo ng tao ng naglalayong magtatag ng kaguluhan at magpanatili

ng isang sibilisadong lipunan.

 1. isang samahang itinataguyod isang tao ng naglalayong magtatag ng kaguluhan at magpanatili ng isang

sibilisadong lipunan.

 1. Mahalaga ang pambansang pamahalaan dahil _____.
 2. ito ang namumuno sa pagkakaroon ng kaguluhan ng bansa
 3. ito ang namumuno sa pagpapatupad ng programa para sa nasasakupan
 4. ito ang namumuno sa pagpapatupad ng programa para sa ibang bansa
 5. ito ang namumuno sa pagkakaroon ng kaguluhan sa ibang mga bansa
 6. Ang Sangay na Tagapagbatas o Kongreso ang _____.
 7. tumitiyak na ang mga batas na ginawa ay naipapatupad upang pangalagaan ang kapakanan ng mga tao
 8. nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas
 9. gumagawa ng batas ng bansa
 10. A, B at C
 11. Ang Sangay ng Tagapaghukom ang _____.
 12. tumitiyak na ang mga batas na ginawa ay naipapatupad upang pangalagaan ang kapakanan ng mga tao
 13. nagbibigay ng interpretasyon ng mga batas
 14. gumagawa ng batas ng bansa
 15. A, B at C
 16. Sino-sino ang bumubuo sa sangay ng tagapagpaganap?
 17. pangulo, pangalawang pangulo at gabinete                 C.  pangalawang pangulo, gabinete
 18. pangulo, magsasaka, mangingisda                               D.  pangalawang pangulo, magsasaka
 19. Ang mga lokal na pamahalaan ay pinamumunuan ng _____.
 20. senador             B.  pangulo                  C.  alkalde                   D.  pulis
 21. Ang opisyal na sagisag ng Pangulo ng bansa ay may tatlong bituin sa taas na bahagi nito na sumisimbolo ng _____.
 22. tatlong sangay ng pamahalaan                                                C.  tatlong kalapit na bansa ng Pilipinas
 23. tatlong bahagi ng bansa – Luzon, Visayas, Mindanao           D.  tatlong kulay ng watawat
 24. Ano ang ibig sabihin ng espada sa sagisag ng Tagapaghukom?
 25. kapangyarihan sa pagbibigay ng kayamanan
 26. kapangyarihan sa pagbibigay ng pagkain
 27. kapangyarihan sa pagbibigay ng hustisya
 28. kapangyarihan sa pagbibigay ng trabaho

31-32.  Alin sa mga sumusunod ang mga programang pangkalusugan ng bansa.  Pumili ng dalawa.

 1. Pagbabakuna                C.  DOH Complete Treatment Pack
 2. 4Ps                                D.  Libreng Edukasyon

33-34.  Alin sa mga sumusunod ang batayan ng pagkamamamayang Pilipino?

 1. Isinilang sa ibang bansa
 2. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino
 3. Ang mga magulang ay mamamayan ng bansa
 4. Ang mga magulang ay may malalaking negosyo sa bansa
 5. Sino sa mga sumusunod ang mamamayang Pilipino?
 6. Si Julio ay anak ng Igorot at isang Ilokano.
 7. Si Minho ay nagbabakasyon sa bansa na isang Koreano.
 8. Si Smith ay Amerikano na nagpatayo ng kompanya sa Pilipinas.
 9. Si Hiroki ay isang Hapon na nagpunta sa bansa upang mag-aral dito.
 10. Ang karapatang sibil ay _____.
 11. nauukol sa ugnayan ng mamamayan sa pamahalaan
 12. tumutulong sa kapakanan ng kabuhayan ng mga mamamayan
 13. nakatutulong sa pangangalaga ng kapakanang panlipunan ng mga mamamayan
 14. nauukol sa pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay
 15. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng mamamayang Pilipino?
 16. Makipagtulungan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang makamit ang pag-unlad.
 17. Sundin ang mga batas at igalang ang mga taong nagpapatupad nito.
 18. Maging tapat sa bayan at pangalagaan ang kapakanan nito.
 19. A, B at C
 20. Ang kagalingang pansibiko ay _____.
 21. isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayan na may pananagutan sila sa

kanilang kapuwa

 1. isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayan na may pananagutan sila sa

kanilang sarili

 1. isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayan na may pananagutan sila sa

kanilang alagang hayop

 1. isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayan na may pananagutan sila sa

kanilang tanim na halaman

 1. Sino sa mga sumusunod ang isang produktibong mamamayan?
 2. Laging ikinakalat ni Juan ang kanyang gadget pagkatapos gamitin.
 3. Laging bumibili ng gamit si Ana galing sa ibang bansa
 4. Laging huli sa pagpasok sa trabaho si Andres.
 5. Laging nag-aaral nang mabuti si Maria.
 6. Si Aling Lucia ay nakakatanggap ng pera bawat buwan mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

Ano ang dapat niyang gawin sa pera?

 1. Itaya sa hueteng upang dumami.                    C.  Ipambayad sa mga utang.
 2. Gamitin sa pag-aaral ng mga anak.                 D.  Ipunin sa bangko.

 

DOWNLOAD IT HERE. . .