DIAGNOSTIC TEST – EPP 5

DIAGNOSTIC TEST IN EPP V

 

Panuto: Basahing mabuti ang nilalaman ng bawat bilang. Isulat sa sagutang papel ang letra ng napiling sagot.

AGRIKULTURA

 1. Ang halaga o presyo ng halamang gulay ay ibinabatay sa mga ito maliban sa isa. Alin ito?
  1. Uri at klase ng halamang gulay
  2. Laki ng halamang gulay
  3. Itsura ng nagtitinda
  4. Haba at tagal ng pag-aalaga
 2. Napagkaisahan ng mga bata sa ikalimang baiting na magtanim ng bungangkahoy na mayaman sa bitamina A at C sa looban ng paaralan. Alin sa mga ito ang kanilang pipiliin?
  1. Kamote at gabi
  2. Kadyos at bataw
  3. Mansanas at ubas
  4. Guyabano at bayabas
 3. Ang mga gulay tulad ng kamote, gabi, saba at mais ay mayaman sa
  1. Bitamina
  2. karbohaydrato
  3. protina
  4. fats
 4. Ang compost ay isang organikong abono.Alin sa mga ito ang hindi maaaring gawing compost?
  1. Dumi ng hayop
  2. plastic at papel
  3. mga balat ng prutas at gulay
  4. tuyong damo o dahoon
 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi mabuting dulot ng kaalaman ng palatandaan ng pag-ani?
  1. Malalaman kung kalian aanihin ang mga pananim
  2. Magaganda at hinog na produkto ang maaani
  3. Maiiwasan ang pagkasira at pagkabulok ng produkto
  4. Makakapagbigay ka ng ani sa kapitbahay
 6. Alin sa mga ito ang ang pinakamagandang dulot ng paggawa ng talaan ng puhunan at gastos?
  1. Makikita kung sino ang mga pinagbentahan
  2. Malalaman kung ang negosyo ay kumikita o nalulugi
  3. Malalaman kung kanino ka may utang
  4. Malalaman kung saan napunta ang pera
 7. Alin sa sumusunod ang hindi lahi o uri ng poltri?
  1. Maraming mangitlog o Egg type breed
  2. Mabilis lumaki o meat type breed
  3. Maraming mgitlog at mabilis lumaki o Dual type breed
  4. Panabong o fighting breed
 8. Alin sa mga manok na ito ang mainam na alagaan para itlog?
  1. Sekalb
  2. Cobb
  3. White leghorn
  4. Hubbard
 9. Alin sa sumusunod ang hindi paraan ng pag-aalaga ng isda?
  1. Paggawa ng palaisdaan
  2. Paggamit ng drum
  3. Paggamit ng malalking gulong
  4. Paggamit ng artipisyal na sapa

 

 1. Ang tilapia ay maari ng anihin pagkalipas ng _______.
  1. Isang buwan
  2. Dalawang buwan
  3. Tatlong lingo
  4. Apat na lingo
 2. Sa paggawa ng talaan ng pagsubaybay at pag-aalaga ng hayop/isda ay
  1. Isang tao lang ang gagawa
  2. Ayos lang na may ilang hindi masunod
  3. Maaring gawin ng kahit sinong miyembro ng pamilya na may libreng oras
  4. Ang gumawa lang ang nakakaalam
 3. Alin sa mga hayop na aalagan mo ang mainam na pagkunan ng gatas?
  1. Bibe
  2. Kalabaw
  3. Baboy
  4. Itik

 

HOME ECONOMICS

 

 1. Alin ang nagpapatunay na si Alden ay binata na?
  1. Lumalaki ang baywang
  2. Pumipiyok at may tumutubong buhok sa kilikili
  3. Lumiliit ang braso
  4. Lumalapad ang balakang
 2. Masakit ang puson ni Mae dahil siya ay may regla. Alina ng mabuti niyang gawin?
  1. Maligo
  2. Maglaro
  3. Magpatong ng hot water bag sa ibabaw ng puson
  4. Maglinis ng bahay
 3. Bakit tinuli ang isang lalaki?
  1. Upang maging macho
  2. Upang manatiling malinis ang dulo ng tunod
  3. Upang mabago ang kilos
  4. Upang maging matangkad
 4. Alin sa sumusunod ang walang katotohanan kapag may regla?
  1. Ang pagkaloka ay sanhi ng paliligo kung may regla.
  2. Ang maagang ehersisyo ay nakabubuti sa katawan
  3. Balutin ng dyaryo o plastic ang napking ginamit bago itapon sa basurahan
  4. Kumunsulta sa manggagamot kung parating nanakit ang puson.
 5. Ano ang gagawin mo upang maalis ang tsiklet sa iyong damit?
  1. Ibabad sa maligamgam na tubig, sabunin, ikula at banlawan
  2. Paghaluin ang kalamansi, asin, gawgaw at sabon, ipahid sa mantsa, ibilad at labhan
  3. Kuskusin ng yelo hanggang tumigas. Kayurin kutsilyo. Lagyan ng langis at kayurin hanggang maalis
  4. Pahiran ng turpentina ang may mantsa, sabunin sa mainit na tubig at banlawan.
 6. Ano ang iyong gaawin kung nais mong maalis ang pintura sa iyong damit?
  1. Ibabad sa maligamgam na tubig, sabunin, ikula at banlawan
  2. Paghaluin ang kalamansi, asin, gawgaw at sabon, ipahid sa mantsa, ibilad at labhan
  3. Kuskusin ng yelo hanggang tumigas. Kayurin kutsilyo. Lagyan ng langis at kayurin hanggang maalis
  4. Pahiran ng turpentina ang may mantsa, sabunin sa mainit na tubig at banlawan.
 7. Alin sa sumusunod ang tungkulin ng isang ina?
  1. Gawin ang mabibigat na Gawain katulong ang panganay na anak
  2. Gumawa ng badyet para sa pangangailangan ng mag-anak
  3. Haligi ng tahanan
  4. Maghanapbuhay upang magkaroon ng ligtas na tirahan, sapat na pagkain, maayos na pananamit at masayang pagsasama.

 

 

 1. Ano ang pinakamahalagang silid ng isang bahay at dapat na panatilihing maayos at malinis dahil dito hinahanda ang pagkain ng mag-anak?
  1. Silid-kainan
  2. Silid-lutuan
  3. Silid tulugan
  4. Silid tanggapan

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE . . .