DIAGNOSTIC TEST – ESP 1

NAME OF SCHOOL 

PRE-TEST IN

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I

Pangalan_______________________________________________Baitang_______________

Panuto. Tukuyin  at bilugan ang letra ng kakayahang ipinapakita ng larawan                                                                   

 1. Pagsayaw           B. Paggitara      C. Pag drowing

                                                                                                                                      

 1. Pagpinta B.  Pagtakbo     C. Pagsayaw   

 

 1. A. Paglangoy               B. Pagtula          C. Pag – awit

 

Panuto: Bilugan ang letra ng wastong sagot.

 1. Mahilig kang umawit nais itong marinig ng iyong lolo at lola. Ano ang gagawin mo?
 2. hindi ako kakanta b. aawitan ko sila c. magtatatgo ako

 

 1. Maliksi ka sa larong takbuhan. Nagkaroon ng paligsahan sa inyong paaralan nais ng iyong guro na ikaw ay sumali. Ano ang gagawin mo?
 2. iiyak ako b. hindi na ako papasok sa paaralan c. sasali ako sa paligsahan

 

 1. Nais ng bunso mong kapatid gumawa ng saranggola, marunong kang gumawa nito. Ano ang gagawin mo?
 2. makikipaglaro ako sa iba c. paiiyakin ko siya
 3. tutulungan ko gumawa ng saranggola ang kapatid ko

 

 1. Ang _______ay dapat gamitin upang mangatwiran ng tama at totoo.
 2. dila b. kamay c. mata

 

 1. Ang ______________ay mabuting paggamit ng ating dila.
 2. pakikipagdaldalan b. pagsasabi ng masama sa kapwa c. pagdarasal

 

 1. Si Keianna ay mahilig sa porcorn, kendi at tsokolate. Araw- araw siya ay nagpapabili sa kanyang Nanay. Ano ang mangyayari sa ngipin ni Keianna?
 2. masisira b.puputi                       c. gaganda               

 

10.Ugali ni Lian ang maghugas ng kamay bago kumain upang  makakaiwas sa_______

 1.   lamok           b. sakit                c. mikrobyo      
 2. Minsan nagkasakit si Daniel, ngunit ayaw niya uminom ng gamot. Umiiyak siya tuwing iinom ng gamot. Ang ugali ni Daniel ay_______________.
 3.   tama             b. mali                c. dapat  tularan                

 

 1. Tuwang – tuwa sina Cristoffer at Rhoanne dahil sila ay naglalaro sa tubig baha.
 2. tama b. mali c. ewan             

         

 1. Si kuya ay palaging inuutusan pero hindi naman siya sumusunod. Gagayahin mo ba siya?
 2. hindi po b. opo                          c. ayoko po

 

 1. Laging tinutulungan ni Vincent ang kanyang tatay sa pagsisibak ng kahoy.

Si toto ay ____________.

 1. basagulero b. matulungin             c. tamad

 

 1. Kaarawan ng Lolo mo ngunit wala kang regalo. Ano ang gagawin mo?
 2. iiyak ako b. magtatago           c. Yayakapin at babatiin ko si Lolo

 

 1. Nais mong kumuha ng kanin pero ito’y malayo sa iyo. Ano ang gagawin mo?
 2. Pahingi ng kanin b. Pakiabot po ang kanin            c. Hoy! Kanin nga.

 

 1. Tinatawag ka para kumain pero hindi pa tapos ang pinananood mong palabas. Ano ang gagawin mo?
 2. papatayin ang TV at sasabay sa pagkain              c. hindi muna ako kakain
 3. kakain sa harap ng TV

 

 1. Mainit ang sabaw, paano mo ito hihigupin?
 2. hihigupin ko bigla c. hihigupin ko ng dahan dahan      
 3. hihigupin ng malakas ang tunog

                            

 1. Hatinggabi na wala pa ang tatay mo, sinabi ng nanay mo na mauna na kayo kumain. Ano ang gagawin mo?

 

 1. uubusin ko ang lahat ng pagkain c. titirahan ng konti si tatay
 2. ipagtabi muna ng pagkain sina tatay at nanay bago ako kumain.

 

 1. Ang pamilya ay dapat _____________ sa pagdadasal
 2. sama-sama b. kanya-kanya c. isa-isa           

 

 1. Masaya ang pamilyang sama-sama sa ______________ sa ating Panginoon.
 2. pagkikipag-away b. pagdarasal c. pagkain

 

 1. Laging nag-aaway ang ate at kuya mo. Ano ang gagawin mo?
 2. sisigawan sila   b. sasabihin ko kay nanay           c. Sasali ako sa away

 

 1. Sama-sama ang _______________ sa pagsisimba tuwing Linggo.
 2. magkakaibigan b. mag-anak c. mag asawa 

         

 1. Tumatayo ako at bumabati sa panauhin ng aming paaralan.
 2. tama b. mali c. dapat            

 

 1. Ang bawat pamilya ay hindi dapat na ________________
 2. nagmamahalan b. nagkakaisa            c. nag aaway            

 

DOWNLOAD IT HERE. . . 

 

Advertisement