DIAGNOSTIC TEST – ESP 4

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO

DIAGNOSTIC/ACHIEVEMENT TEST

Pangalan:  _________________________                                                                   Iskor:  _________

Baitang:  __________________________

Piliin ang titik ng tamang sagot.

 1. Si Jason ay bagong lipat sa Mababang Paaralan ng Alincaoeg.  Sa unang araw ng pasukan ay tinawag siya ng guro upang ipakilala ang kanyang sarili.  Ano ang nararapat gawin ni Jason?
  1. Manatiling nakaupo.   Lumabas sa klase.
  2. Tumayo at ipakilala ang sarili.   Umuwi sa bahay.
 2. Nagtatanong ang inyong guro kung sino ang marunong umawit.  Alam mong may kakayahan ka sa pag-awit ngunit sadyang mahiyain ka lamang.  Ano ang dapat mong gawin?
  1. Huwag pansinin ang sinasabi ng guro.
  2. Sabihin ang totoo na marunong kang umawit.
  3. Magsinungaling at sabihing hindi ka marunong umawit.
  4. Tumayo at ituro ang iyong katabi na siyang magaling umawit kahit hindi totoo.
  5. Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging matiyaga?
  6. Itinapon na lamang ni Jasmine ang punit na damit dahil ayaw niya itong tahiin.
  7. Sumingit sa pilahan ng pagkain si Luz dahil nagugutom na siya.
  8. Isa-isang pinulot ni Carl ang butil ng bigas na nahulog.
  9. Hindi tinapos ni Mara ang kanyang mga takdang-aralin.
  10. Maraming nilabhan ang iyong nanay na damit. Nagpapatulong siya sa pagsasampay ngunit marami ka ring

gagawing takdang aralin.  Ano ang iyong dapat gawin?

 1. Ipagpatuloy ang paggawa ng takdang aralin.
 2. Tulungan ang ina sa pagsasampay ng damit.
 3. Magkunwaring hindi narinig ang nanay.
 4. Magdabog sa pagsampay ng damit.
 5. Gusto mong magkaroon ng bagong sapatos ngunit ayon sa iyong nanay wala pang perang pambili. Paano

mo ipapakita ang pagiging mapagtiis?

 1. Ipagpilitan ang pagbili ng sapatos.                       C.  Huwag pumayag na di ka ibili.
 2. Antaying maibili ng nanay ang sapatos.               D.  Umiyak para ibili ng sapatos.
 1. Napanood mo sa patalastas sa telebisyon ang isang juice drink na mainam umano sa mga bata. Ano ang dapat gawin bago maniwala?
  1. Tignan ang nutrition facts kung totoong mabuti ito sa mga bata.
  2. Paniwalaan kaagad ang sinabi sa patalastas.
  3. Pumunta sa palengke at bumili ng juice.
  4. Magpabili sa nanay ng juice.
 2. Nakita ni Jun ang kanyang kapatid na nanonood ng palabas na may barilan sa telebisyon. Ano ang dapat

gawin ni Jun?

 1. Makinood sa tabi ng kapatid.                                           C.  Pabayaan ang kapatid sa pinapanood.
 2. Sabihing itigil ang panonood dahil hindi ito pambata.     D.  Suntukin ang kapatid.
 3. May nabasa ka sa facebook na humihingi ng iyong address dahil nanalo ka umano ng isang gadget. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Ibigay ang iyong address.
  2. Awayin ang humihingi ng address.
  3. Makipagkita na lamang sa humihingi ng address.
  4. Huwag basta ibibigay ang address kung hindi nasuri ang katotohanan ng sinasabi.
 4. Mahaba ang pila sa pagbili ng kantina. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Pumunta sa hulihan at pumila.   Pumunta sa unahan ng pila.
  2. Pumunta sa gitna ng pila.   Magpasuyo sa kakilala.
 5. Nagpapaliwanag ang iyong guro pero maingay ang iyong kaklase. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Patuloy makinig sa guro kahit na maingay ang mga kaklase.
  2. Sigawan ang mga kaklase at sabihing manahimik sila.
  3. Lumabas na lamang sa klase.
  4. Awayin ang mga kaklase.
 6. Naglalaro sina Cris at Sam ng holen. Natalo si Cris kaya siya nagsalita ng masama.  Ano ang dapat gawin ni Sam?
  1. Awayin din si Cris.   Suntukin si Cris.
  2. Magtimpi at huwag patulan si Cris.   Batuhin ng holen si Cris.
 7. Magulo ang isa ninyong kasama sa paggawa ng inyong proyekto. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Palayasin siya.   Magtimpi at huwag patulan.
  2. Sigawan at paalisin siya.   Itali upang hindi siya makapanggulo.
 8. Namamasyal kayo ng iyong nakababatang kapatid sa mall nang biglang lumindol. Ano ang gagawin mo?
  1. Tumakbo palabas sa mall.   Huwag pansinin ang lindol.
  2. Humanap ng matibay na mesa at magtago sa ilalim nito.   Umiyak nang malakas.
 9. Nagsusulat ka ng iyong takdang aralin nang biglang pinunit ng iyong kapatid ang iyong papel. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Paluin ang kapatid.   Pagalitan ang kapatid.
  2. Maging mahinahon at pagsabihan na huwag itong uulitin.   Suntukin ang kapatid.
 10. Ano ang dapat gawin kapag nakagawa ng pagkakamali?
  1. Humingi ng tawad.   Ipagwalang bahala.
  2. Iwasan ang nagawan ng pagkakamali.   Huwag kausapin ang nagawan ng mali.
 11. Pinuna ka ng isang kaibigan dahil hindi bagay sa iyo ang kulay ng iyong damit. Ano ang sasabihin mo?
  1. Wala kang pakialam sa suot ko!   Ano naman ngayon sa’yo?
  2. Salamat sa pagpuna mo, susundin ko ang iyong payo.   Marunong ka pa sa akin!
 12. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagbibiro na hindi nakakasakit sa damdamin?
  1. Elepante ka ba? Kasi anlaki ng tenga mo.
  2. Crayola ka ba? Kasi ikaw ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko?
  3. Alam mo may kamukha kang artista. Kontrabida nga lang.
  4. Alam mo angganda mo….kung nakatalikod ka.
 13. Umiiyak si Steffi. Nang itanong ni Matteo kung bakit, sinabi ni Steffi na may malubhang sakit ang kanyang tatay.  Ano ang maaaring sabihin ni Matteo upang maipakita ang pag-unawa sa kalagayan ni Steffi?
  1. Buti nga sa iyo.   Dapat lang yan sa tatay mo.
  2. Huwag ka ng malungkot. May awa ang Diyos.   Ano naman ang iniiyak mo?
 14. Nasunugan ang iyong kapitbahay na si Matteo. Wala silang matuluyan ng kanyang pamilya.  Ano ang gagawin mo?
  1. Pagtawanan si Matteo.   Huwag makialam kay Matteo.
  2. Patuluyin muna sa bahay sina Matteo.   Ipagtabuyan sina Matteo.
 15. Napanood sa telebisyon ni Steffi na nasalanta ng bagyo ang kanilang lugar. Paano makakatulong si Steffi?
  1. Magbigay ng mga luma niyang damit.
  2. Ipagdasal ang kanyang mga kababayan.
  3. Magpadala ng kayang halaga ng pera o mga pagkain.
  4. A, B, C
 16. Maysakit ang nanay ni Steffi at kailangan niyang magpahinga. Ano ang maaaring gawin ni Steffi?
  1. Hayaan ang nanay na gumawa sa mga gawaing bahay.
  2. Ipagpilitan sa nanay na bumangon at gampanan ang kanyang pagiging nanay.
  3. Sabihin sa nanay na kailangan niyang asikasuhin ang kanilang pangangailangan.
  4. Hayaang magpahinga at magpagaling ang kanyang nanay at gumawa ng gawaing bahay para sa kanya.
 17. Nagsasalita ang guro ni Matteo sa harap ng kanilang klase. Ano ang nararapat niyang gawin?
  1. Makinig nang mabuti sa kanyang guro.
  2. Makipag-usap sa kanyang katabi.
  3. Makipaglaro sa kanyang katabi.
  4. Magsulat ng magsulat sa papel.
 18. Ano ang dapat gawin pagkatapos gamitin ang palikuran sa paaralan?
  1. Iwanan ito kaagad.   Pabuhusan sa ibang mga bata.
  2. Buhusan ng tubig.   Hayaang linisin ng kaklase.
 19. Paano maaalagaan ang mga aklat sa silid-aklatan?
  1. Iwasan ang pagkain o pag-inom sa silid aklatan.
  2. Bara-bara ang pagbuklat sa mga pahina nito.
  3. Sulatan ang mga pahina ng aklat.
  4. Ikalat kung saan ang mga aklat.
 20. Sino sa mga sumusunod ang nagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran?
  1. Itinatapon ni Winston kahit saan ang balat ng kendi.
  2. Isinisiksik ni Jackson ang supot ng tinapay sa mga halamanan.
  3. Inilalagay ni Steffi ang mga plastic sa basurahan ng mga nabubulok.
  4. Ihinihiwalay si Matteo ang mga basurang nabubulok sa mga di-nabubulok.
 21. Paano mapapanatili ang katahimikan ng kapaligiran?
  1. Magvideoke magdamag.   Maghamon ng away kapag nalalasing.
  2. Iwasan ang pakikipag-away sa ibang tao.   Magpatugtog nang napakalakas.
 1. Mahilig magpatugtog ang lolo ni Steffi ng Kundiman o mga katutubong awitin. Paano niya maipapakita ang kanyang kawilihan sa pakikinig dito?
  1. Patayin ang radio ng kanyang lolo.
  2. Isuot ang headset ng kanyang cellphone upang di ito marinig.
  3. Pabayaan ang lolo na magpatugtog sa mga katutubong awitin.
  4. Umalis sa bahay upang hindi marinig ang mga pinapatugtog ng kanyang lolo.
 2. Binigyan ni Matteo si Steffi ng kuwintas galing sa Ifugao. Paano ito mapapahalagahan ni Steffi?
  1. Itapon ang kuwintas.   Isuot ang kuwintas.
  2. Ibenta na lang ang kuwintas.   Ibalik kay Matteo ang kuwintas.
 3. Ipinagbabawal ang pagsusunog na basura sa inyong lugar. Ano ang dapat mong gawin?
  1. Magsunog ng basura kung walang nakakakita.
  2. Gamitin ang 5Rs sa pagtatapon ng basura.
  3. Ikalat sa kalsada ang mga basura.
  4. Itapon ang basura sa ilog.
 4. Sino sa sumusunod ang nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran?
  1. Si Winston ay nagsusunog ng basura.
  2. Si Jackson ay nagtatapon ng basura sa ilog.
  3. Si Steffi ay nagkakalat ng basura kung saan-saan.
  4. Si Matteo ay gumawa ng compost para sa basurang nabubulok.
 5. Paano mapapanatili ni Jackson na malinis at maayos ang paligid?
  1. Iwasan ang pagsusunog ng basura.
  2. Iwasan ang tamang paghihiwalay ng mga basura.
  3. Iwasan ang wastong paraan ng pagtatapon ng mga basura.
  4. Iwasan ang paggamit ng 5Rs o Reduce, Reuse, Recycle, Repair at Rot.
 6. Upang maiwasan ang lalong pagdami ng basura, ano ang maaaring gawin?
  1. Sunugin ang mga basura.   Itapon sa dagat ang mga basura.
  2. Muling gamitin ang mga patapong bagay.   Itago sa bahay ang mga basura.
 7. Paano mo mapapahalagahan ang iyong sarili?
  1. Kumain ng prutas at gulay.   Uminom ng maraming softdrinks.
  2. Matulog maghapon.                           Maligo kaaagad pagkatapos maglaro.
 8. Sino sa sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa kapuwa?
  1. Laging tinutukso ni Steffi ang kanyang kaklase.
  2. Namimintas ng pananamit ng iba si Winston.
  3. Nakikinig kapag may nagsasalita si Jackson.
  4. Nakikipag-unahan sa pila si Matteo.
 9. Paano maipapakita ang paggalang sa pamilya na bumubuo sa komunidad?
  1. Makikipagtalo sa miyembro ng ibang pamilya.
  2. Huwag tumulong sa abot ng makakaya sa ibang pamilya.
  3. Irespeto ang paniniwala ng ibang pamilya.
  4. Iwasang makialam sa iba.
 10. Paano mo mapapangalagaan ang mga hayop na ligaw?
  1. Bigyan sila ng pagkain.   Itaboy sila palayo.
  2. Paluin upang umalis.   Hulihin at itapon sa dagat.
 11. Paano mo mapapangalagaan ang mga halaman sa ating paaralan?
  1. Diligan araw-araw.   Tanggalin ang mga damong ligaw sa paligid nito.
  2. Lagyan ng abono upang lumago.   A, B, C
 12. Paano mo mapapangalagaan ang kapaligiran?
  1. Sunugin ang kagubatan.   Magtapon ng basura sa dagat.
  2. Magtanim ng mga puno at halaman.   Hayaang magbuga ng itim na usok ang sasakyan.
 13. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa biyaya ng kalikasan?
  1. Pagsusunog ng basura.
  2. Pagsuporta sa mga illegal loggers.
  3. Pagsama sa pagtatanim ng mga puno at halaman.
  4. Pagtatapon ng basura sa mga ilog, dagat at kanal.
 14. Sino sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga material na kagamitang likas?
  1. Madalas mong mapansin ang mga kaklase mo na kapag nagkakamali sa pagsusulat sa papel o kuwaderno ay agad na pinupunit ang pahina at sabay tapon sa basurahan.
  2. Tuwing tanghali pagkatapos kumain ay iniiwan ng iyong kapatid ang pinggan at baso sa inyong lamesa.
  3. Ibinabalik ng iyong kaibigan sa tamang lagayan ang mga aklat pagkatapos itong gamitin.
  4. Hinahayaan ng iyong tito na maulanan ang upuang pamana pa ng inyong lolo.

 

DOWNLOAD IT HERE . . .