DIAGNOSTIC TEST – FILIPINO 1

NAME OF SCHOOL 

PRE-TEST IN FILIPINO I 

Pangalan_______________________________________________Iskor_______________ 

Panuto: Isulat sa ID ang mga impormasyong hinihingi tungkol sa iyong sarili. Iguhit ang iyong larawan sa nakalaang maliit na kahon sa kaliwang bahagi ng ID. (5 puntos)

 

 

 

Pangalan: __________________________________

 

Edad ________      Kaarawan___________________

 

Tirahan ____________________ Victoria, Tarlac

ID

 

Bilugan  ang titik ng tamang sagot 

 1. Sino ang nagtuturo sa mga bata sa paaralan na bumasa at sumulat?
 2. bumbero guro              c.  pulis              d.  doctor
 1. Ito ang lugar sa paaralan kung saan gusto mong bumili ng mga pagkaing masustansiya.
 2. kantina silid-aralan          c. klinika            d. palikuran

 

 1. Ano ang bagay na ginagamit sa pansulat?
 2. lapis bahay                   c. kahoy             d. ruler

 

 1. Ito ang lugar na matatagpuan ang maraming aklat na babasahin?
 2. silid-tanggapan silid-kainan           c. silid-aklatan             d. palikuran

 

 1. Ito ay bagay na ginagamit na panangga sa ulan.
 2. walis payong                   c. panyo                        d. papel

 

 1.      _______________ saging ay matamis.
 2. Si                          Ang                          c. Ang mga                      d. Sina

 

 1. ______________ bola ay tumatalbog
 2. Si Ang                          c. Ang mga                     d. Sina

 

 1. __________________mansanas ay matamis.
 2. Si Ang                           c. Ang mga                      d. Sina

 

 1. _________________  David ay nagbabasa.
 2. Si Ang                             c. Ang mga                    d. Sina

 

 1. ___________________ Kuya at ate ay maglalaro.
 2. Si Ang                              c. Ang  mga                  d. Sina
 3. Maagang nagigising _________ nanay para ihanda ang almusal.
 4. Si Sina                      c. Ang mga                  d. Sina

 

 1.  ____________Kylee ay umiiyak.
 2. Si b. Sina                   c. Ang mga                    d. Sina

 

 1. Ito ay malambot.
 2. unan                     bato                  c. kahoy                         d. bakal

 

 1. Ito ay matamis.
 2. toyo suka                    c. asukal                       d. asin

 

 1. Ito ay maasim
 2. mesa                       upuan                  c. ampalaya                d. santol                                     

 

 

Isulat kung ang larawan ay panlalaki, pambabae, di-tiyak o walang kasarian.

 

 1. ______________________       17.       _____________________
 2. ______________________ 19.    _____________________
 3. ______________________      

 

DOWNLOAD IT HERE. . .