DIAGNOSTIC TEST – FILIPINO 2

PRE-ASSESSTMENT TEST IN FILIPINO

PANGALAN: ________________________________________________           ISKOR: ______________

 

Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot:

1.Ang dengue ay maiiwasan kung ibayong pag-iingat ay isasaalang-alang. Palitan nang madalas ang tubig sa plorera.

Linisin ang loob at labas ng bahay. Maging malinis sa tuwina.

 1. Maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang sakit. b. Palitan lagi ang tubig sa plorera.
 2. Kapag may sipon o ubo, iwasan ang pagdura kung saan-saan. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahin

nang hindi makahawa ng iba.Uminom ng maraming tubig at magpahinga.

 1. Mga dapat gawin kapag inuubo at sinisipon. b. Uminom ng maraming tubig at magpahinga.
 2. Ugaliin ang pagkain ng mga prutas at gulay. Maraming bitamina ang nakukuha sa mga ito. Nakatutulong din ang

mga ito upang mapanatiling malusog ang katawan.

 1. Ang mga prutas at gulay ay maraming bitamina.
 2. Kumain ng prutas at gulay upang maging malusog ang katawan.
 3. Uminom ng walo o higit pang baso ng tubig sa araw-araw. Nakatutulong ito para sa mabilis na pagtunaw ng ating

kinain. Nasosolusyunan nito ang pagtigas ng dumi sa loob ng katawan.

 1. Kabutihang dulot ng sapat na pag-inom  ng tubig.         b. Bilang ng iinuming tubig araw-araw.
 2. Iwasang kumain ng junk food at pag-inom ng nakalatang inumin. May mga kemikal ito na hindi mabuti sa katawan.
 3. Iwasang kumain ng junk food at pag-inom ng nakalatang inumin.
 4. May mga kemikal na makukuha sa junk food at nakalatang inumin.
 5. Handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon nina Lolo at Lola. Anibersaryo ng

kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. “Fe, Rey, nasaan na ba

kayo? Bihis na kami ng Tatay ninyo.” “Nanay, may sinat po si Rey, isasama pa po ba ninyo kami?” tanong ni Fe. Dali-

daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang ulo ni Rey. Nalaman niyang may sinat ito. Lumabas siya

at nang ito’y bumalik, nakabihis na ito ng damit pambahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot,

at yelo.

Sino ang mag-asawa sa kuwento?

 1. Aling Carmen at Mang Ramon b. Aling Caren at Mang Ramon c. Aling Carmen at Mang Mon
 2. Saan pupunta ang mag-anak?
 3. sa kaarawan nina Lolo at Lola b. sa anibersaryo ng kasal ng Lolo at Lola c. sa binyag ng Lolo at Lola
 4. Ano ang nangyari kay Rey?
 5. nagsusuka b. sumasakit ang tiyan c. nilalagnat
 6. Anong uri ng ina si Aling Carmen?
 7. maalaga b. masikap c. madasalin
 8. Matutuwa kaya si Rey sa pag-aalaga sa kaniya ng ina?
 9. Oo b. Hindi c. Ewan ko
 10. Piliin ang tamang bilang ng pantig sa salitang masaya.
 11. 1 b. 2 c. 3
 12. Alin ang tamang pagpapantig sa salitang pasyalan?
 13. pas-yal-an b. pas-yala-n c. pas-ya-lan
 14. Alin sa mga salita ang karaniwang ngalan o pambalana?
 15. mag-aaral b. Armando Reyes c. IIog Pasig
 16. Alin sa mga salita ang may maling baybay?
 17. dekorasyon b. dekoration c. dikorasyon
 18. Si Aling Rosa ay mamimili sa palengke. Ang salitang may salungguhit ay pangngalang nagbibigay ngalan sa ______.
 19. hayop b. bagay c. tao
 20. Alin sa mga sumusunod ang tanging ngalan ng bagay?
 21. bag b. Mongol                                                            c. lapis
 22. Alin sa mga salita ang nagpapakita ng kayarian ng pangngalan na may katinig-patinig?
 23. itlog b. araw c. keso
 24. Ikaw ang napiling sumali sa patimpalak sa pagguhit. Alam mong may mas magaling pa sa iyo sa pagguhit.

a.Sasali pa rin ako dahil ako ang napili.

 1. Sasabihin ko sa guro na may isa kaming kaklase na mas magaling sa akin sa pagguhit.
 2. Nanonood ka ng paborito mong palabas sa telebisyon nang dumating ang iyong tatay at hiniling na ilipat ang

estasyon sa basketbol.

 1. Sasabihin ko sa tatay na maghintay na matapos ako sa panonood bago ko ilipat ang estasyon.
 2. Pagbibigyan ko ang tatay na ilipat ang estasyon sa palabas na basketbol.
 3. Dahil sa tagal ng pagiging magsuki ibinibigay ni Aling Doray ang kaniyang paninda kahit walang pambayad si nanay.

Ano ang paksa sa pangungusap?

 1. Bawal umutang kay Aling Doray b. May tiwala si Aling Doray kay nanay
 2. Magsuki si Aling Doray at si nanay.
 3. Minsan pinatawag ng Punong Barangay ang mga tindera kung ano ang maaari nilang magawa upang hindi

masyadong mahirapan ang mga mamimili. Ano ang paksa sa pangungusap?

 1. May pagpapahalaga ang Punong Barangay sa kaniyang nasasakupan.
 2. May reklamo ang mga mamamayan sa Punong Barangay.
 3. May gulong nangyari sa mga tindera.

22.“Bayani ka talaga, Sir!” wika ng mga bata. Napangiti siya at sinabing “ Kahit sino puwedeng maging bayani.O sige

mga bata may gagawain pa ako. ”

Ano ang angkop na diwa o kaisipan na nakapaloob sa binasa mo?

 1. Pwedeng maging bayani ang sinuman. b. Ilan lamang ang maaaring maging bayani.
 2. Ang guro lang ang totoong bayani.
 3. Si Gng.Gomez ay nagpunta sa Mindanao upang dalawin ang kaniyang nanay. Tuwang-tuwa ang nanay nang makita

siya. May pasalubong siya na daster sa kaniyang nanay. Sino ang nagpunta sa Mindanao?

 1. si Gng. Reyes b. si Gng. Ruiz c. si Gng. Gomez
 2. Bakit siya pumunta ng Mindanao?
 3. dumalaw sa kaibigan b. dumalaw sa nanay c. dumalaw sa tatay
 4. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Naliligo sila sa malinaw na tubig sa batis.
 5. malinis b. marumi c.malinaw
 6. ___________ kami ng gulay sa probinsiya sa sususnod na buwan.
 7. Magtatanim b. nagtanim                                        c. Nagtatanim
 8. ito ang lugar kung saan nag-aaral ang mga mag-aaral. Ano ito?
 9. luksong-tinik b. silid-aralan                                     c. balat-sibuyas
 10. ang puno ng abokado ang ________ sa lahat ng mga puno sa bukid.
 11. pinakamabunga b. mabunga                                        c. mas mabunga
 12. Ang sikat ng ________ ay nagbibigay ng bitamina D.
 13. buwan b. bituin                                               c. araw
 14. Alin sa mga sumusunod ang salitang may diptonggo?
 15. kalabaw b. arnis                                                 c. bakod

 

DOWNLOAD IT HERE. . .