DIAGNOSTIC TEST – FILIPINO 6

PRE-TEST IN FILIPINO   6

 1. Panuto: Piliin ang angkop na panghalip sa pangungusap
 2. Ate Minda, talaga bang bigay ng Nanay mo ang lapis na ________(malapit sa kausap)?
 3. Ito dito                          c. iyan
 4. _________naman ang hinihintay (malapit sa nagsasalita) mong regalo mula sa Tatay mo.
 5. Heto Iyan                         c. hayun
 6. _________(malayo sa nagsasalita) ang karterong nag-abot niyan sa akin.
 7. Hayun Doon                        c. Ito
 8. _________(malapit sa kausap) si Kuya, may dalang paborito mong cake.
 9. Heto Hayan                      c. Hayun
 10. Mamayang gabi pa darating __________(malapit sa kausap) ang padala ng Ninang mo.
 11. dito diyan                       c. doon
 12. Piliin ang tamang titik ang maging hinuha ng mga sumusunod pangyayari.
 13. Patuloy ang pagtatapon ng tao ng basura sa ilog
 14. Dudumi ito at mamatay lahat ang isda rito
 15. Magiging malinis ang kapaligiran dahil sa pagtapon ng basura sa ilog.
 16. Magiging malusog ang isda sa ilog
 17. Maging sariwa ang hangin ng mga taong nakatira malapit sa ilog.

 

 1. Paglanghap ng makapal at maitim na usok na ibinubuga ng tambutso ng sasakyan.
 2. Ito ay nakapagdudulot ng kaginhawaan sa mga tao
 3. Maraming magkakasakit sa baga.
 4. Magiging maliksi ang mga tao dahil sa usok na kanilang nilalanghap
 5. Ang mga puno sa paligid ay magiging malusog.

 

 1. Dala-dala ang baong pagkain at ilawan, sumakay sa bangka at pumalaot na ang mag-ama.
 2. Ang mag-ama ay mangingisda sila sa dagat
 3. Ang mag-ama ay magliwaliw sa dagat
 4. Ang mag-ama ay maliligo sa dagat
 5. Ang mag-ama ay nagkayayaan tingnan ang dagat

 

 1. . Inani na ang mga palay. Tinuyo na ang mga ito at isinilid sa sako ng magsasaka.
 2. Ipagbibili ng magsasaka ang mga palay
 3. Ipamimigay niya sa mga nangangailangan
 4. Itatago niya ito habambuhay
 5. Ipapakain niya sa mga alaga niyang hayop.

 

 1. Nagluto ng mga kakanin ang nanay. Inimbitahan ang mga kapitbahay at lahat ng kalaro at kababata ni Cris.
 2. Nais lang ng nanay makakain ang kaniyang mga kapit- bahay
 3. Nais ng nanay na ipagyabang na sila ay maraming pagkain
 4. Kaarawan ni Cris
 5. Masaya ang nanay na makita maraming tao sa kanilang bahay.

III. Piliin ang angkop na panghalip

 1. (Ano, Saan, Kanino) ang gusto mong kainin mamaya?
 2. (Ano, Saan, Kanino) mo itinapon ang basuta?
 3. (Ilan, Ilan-ilan, Anu-ano) ang mga sasali sa palaro?

 

Piliin ang tamang pang-uri na angkop sa pangungusap.

 

 1. { Matayog , Mas matayog , Magkasingtayog }ang pangarap ng ina at ang pangarap ni Rolly.
 2. Ang Pilipinas ang {unang, mas unang, pinaka unang } bansang Kristyano sa Asya.
 3. { Malayo, Magsinglayo, Pinaka malayo } ang maynila at Cagayan mula sa amin.
 4. {Matapang, Parehas na matapang ,Pinaka matapang } sina Macario Sakay at Antonio Luna.
 5. Si Jhon Lloyd ay {mahusay, mas mahusay, pinakamahusay } na actor.
 6. Sina Bea at Lyza ay (maganda, magkasingganda, pinakamaganda)
 7. (mabagal, mas mabagal, pinakamabagal) ang pagong kung lumakad.

 

 

Panuto: Pillin ang titik ng pinakawastong sagot.

 1. Gusto mong lumabas kasama ng iyong mga kaibigan, ano ang sasabihin mo sa iyong mga magulang?
 2. Maari po ba akong lumabas kasama ng aking mga kaibigan?
 3. Payagan ninyo akong lumabas kasama ng aking mga kaibigan.
 4. Hayaan ninyo akong lumabas kasama ng aking mga kaibigan.
 5. May lakbay-aral ang inyong klase at nais mong makasam. Paano ka magpapaalam sa iyong mga magulang?
 6. “Aalis ako sa Sabado dahil may lakbay-aral an gaming klase.”
 7. “Dapat ninyo akong payagan sa lakbay-aral naming.”
 8. “Maaari po ba akong sumama sa lakbay-aral namin?”
 9. Humingi ka ng pahintulot sa iyong nanay upang makipaglaro sa labas subalit hindi ka pinayagan dahil umaambon. Ano ang dapat mong gawin?
 10. Aayain ko ang aking kapatid na makipaghabulan sa akin sa hardin.
 11. Titigil na lang ako sa bahay at gagawa ng aking takdang aralin.
 12. Magpupumilit ako hanggang sa mapapayag ko ang aking nanay.
 13. Nais mong hiramin ang lapis ng iyong kaibigan. Paano mo ito sasabihin sa kanya?
 14. “Akin na muna ang iyong lapis.”
 15. “Maaari ko bang gamitin ang lapis mo?”
 16. “Ipahiram mo sa akin ang lapis mo”
 17. Ugaliin ang pagpapasalamat kung hinihingi ng pagkakataon.
 18. Mali
 19. Tama
 20. Ewan ko

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE . . .