DIAGNOSTIC TEST – MAPEH 1

NAME OF SCHOOL 

PRE-TEST IN MAPEH 1 

Name:______________________________________________    Score:_______________

Panuto :Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang . 

______1. Ito ay tawag sa kagandahan at pagkakaiba ng tunog na nagbibigay

              sa boses ng natatanging kalidad.

 1. Timbre B. Dynamics                 C. Tempo

______2. Ito ang lakas at hina ng isang tunog.

 1. Timbre                     Dynamics                 C. Tempo

______3. Sa musika, ano tawag sa  bilis at bagal ng isang awit?

 1. Timbre                    Dynamics                 C. Tempo

Pakinggan ang guro. Tukuyin kung ito ay isang awit, nagsasalita o sumisigaw.

 

______4. Ako si Ana Reyes. Anim na taong gulang. Nakatira ako sa

              2427 P. Zamora St. Ano ang narinig sa guro?

 1. kumanta              nagsalita                   C. sumigaw

 

______5. “ Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Hindi ko na nakita, 

              pumutok na pala.” Ano ang narinig sa guro?

 1. kumanta             nagsalita                   C. sumigaw

 

______6. Tignan ang mga larawan. Piliin ang masustansyang pagkain.

                                                                                     

 1.                                     C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

______7. Piliin ang masustansyang pagkain.

                                            

 1.             B.                                      C .

______8. Piliin ang hindi gaanong masustanstansyang pagkain.

 1.                                    C.

______9.  Saan galing ang keso?

 1. sa halaman                      sa hayop          C. sa tao

______10. Saan nanggaling ang  kalamansi juice?

 1. Sa halaman sa hayop          C. sa bagay

______11. Ano ang mangyayari kung mahilig kang kumain ng kendi?

 1. Masisira at sasakit ang ngipin.      Ikaw ay magiging malusog
 2. Puputi at titibay ang ngipin.

______12.  Kung mahilig kang uminon ng gatas, ikaw ay?

 1. Manghihina           Magiging maputi          C. Titibay ang mga buto.

______13.Anong pagkain ang dapat na kakainin upang maging malakas.

 1. softdrinks at cake kanin, gulay at prutas      C. kape at spaghetti  

 

______14.Ilang basong tubig ang kailangang inumin sa isang araw?

 1. 1 3                                    C. 8

______15 . Ang palaging pagkain ng prutas at gulay ay?

 1. Nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan.
 2. Nakakapanghina Nakakapagpatamlay

_______16. Habang kumakain, dapat ay__________

 1. Sumigaw habang may laman ang bibig.
 2. Umupo ng maayos at kumain ng dahan dahan.
 3. Lunukin agad ang kinakain.

_______17. Ano ang hugis na walang sulok?

 1. Bilog Parihaba                     C. Tatsulok

_______18.  Tignan ang linya. Anong uri ng linya ito?  

 1. Pakurba patagilid                     C. putol-putol

 

            

(19-21)Tignan ang mukha.

 

 

   Ano ang hugis ng ? _____

 

_______19. Mata                 A. tatsulok              B. parihaba          C. bilog

 

_______20. Bibig                  A. Bilohaba            B. parihaba         C. bilog

_______21. Tainga                A. Parihaba           B. bilog                C. tatsulok

_______22. Ito ay bahagi ng katawan na ginagamit upang makakita.

 1. Mata Bibig                     C. Tainga

_______23. Ano ang bahagi ng katawan na ginagamit upang makalakad.

 1. Kamay Ilong                      C. Paa

_______24. Ginagamit ang kamay upang__________

 1. Maamoy ng mabango at mabaho
 2. Makahawak ng mga bagay                         Makakita

 

Bilugan ang letra na may pangalan ng bahagi ng katawan.

______25.                          A. dila                B. labi               C. mata

       

______26.                           A. tenga            B. labi              C. ngipin

_____27.                             A.  paa               B. binti             C. braso

 

 

(28-30) Gumuhit ng linya at hugis sa loob ng kahon.

30. 3 Linyang pakurba
28. 3 Tatsulok
29.  2 Parisukat

                                                  

 DOWNLOAD IT HERE. . .