DIAGNOSTIC TEST – MAPEH 4

MAPEH 4

DIAGNOSTIC/ACHIEVEMENT TEST

Piliin ang titik ng tamang sagot.  Isulat sa sagutang papel.

 1. Ano ang pangalan ng nota sa ibaba?
 2. whole note             quarter note           C.  eighth note             D.  half note
 3. Alin sa mga sumusunod ang may time signature na 2?

4

 1.                                                 C.                                D.
 2. Ano ang daloy ng sumusunod na melodiya?
 3. palaktaw na pababa   palaktaw na pataas
 4. pahakbang na pababa   pahakbang na pataas
 5. Ano ang pitch name ng ikaapat na guhit ng G Clef staff?
 6. D                C                C.  B                D.  A
 7. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa pangkat ng instrumentong string?
 8. flute                      B  drum                         violin                     D.  xylophone
 9. Alin sa mga sumusunod ang mga instrumentong hinihipan?
 10. violin, viola, cello                                      flute, trumpet, saxophone
 11. drum, maracas, xylophone   violin, flute, drum
 12. Alin sa mga instrumentong ito ang may di-tiyak na tono?
 13. xylophone              drum                      C.  marimba                 D.  timpani
 14. Alin sa mga sumusunod na pattern ang halimbawa ng ostinatong panghimig?
 15. Ano ang ibig sabihin ng simbolong p sa isang musical score?
 16. presto          B.  piano          C.  percussion              D.  prestissimo
 17. Ano ang katawagan para sa mabilis na tempo?
 18. piano          B.  forte           C.  presto         D.  largo
 19. Paano naiiba ang mga Ifugao sa ibang pangkat na nasa Luzon?
 20. makikita ang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tulad ng araw, kidlat, isda
 21. makukulay ang pananamit at palamuti sa katawan na nagpapakita ng katayuan sa lipunan
 22. gumagamit ng tradisyunal na hakbang sa paghahabi ng tela
 23. madalas nilang gamitin ang kulay pula, dilaw berde at itim
 24. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa mga Panay-Bukidnon?
 25. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-ilo.
 26. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t’nalak na hinahabi mula sa hibla ng abaka

III.  Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na panubok.

 1. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay.

 

 1. I,II,III,IV     II,III,IV       C.  I,III             D.  IV
 2. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa mga T’boli?
 3.   Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-ilo.
 4. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t’nalak na hinahabi mula sa hibla ng abaka
 5. Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na panubok.
 6. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay.
 7. Alin sa mga sumusunod ang dibuhong araw ng Kalinga?
 8.                   C.                  D.
 9. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kasuotan at palamuti sa katawan ng mga T’boli?
 10. Sila ay nagsusuot ng baro at saya.
 11. Sila ay nagsusuot ng shorts at pantalon.
 12. Sila ay nagsusuot ng bestida, polo at pantalon.
 13. Sila ay nagsusuot ng t’nalak na hinabi mula sa abaka.
 14.   Ang Pistang Panagbennga ay taunang kapistahan sa Lungsod ng Baguio.  Alin sa mga sumusunod ang

naglalarawan dito?

 1. Ang mga bahay ay napapalamutian ng mga ani ng mga magsasaka
 2. Mayroong magarbong kaayusan ng mga bulaklak
 3. Ipinaparada ang mga nakadamit na letson
 4. Nagkakaroon ng Santacruzan
 5. Alin sa mga sumusunod ang matingkad na kulay?
 6. itim             B.  puti             C.  pula            D.  lila
 7. Paano ilalarawan ang tekstura ng buhangin?
 8. malambot               B.  magaspang              C.  mabango                 D.  maitim
 9.   Ilarawan ang ethnic motif design sa ibaba?
 10. inuulit ang tuwid na linya
 11. inuulit ang pakurbang linya
 12. inuulit ang tuwid at pakurbang linya
 13. inuulit ang pahiga at patayong linya
 14. Alin sa mga sumusunod ang disenyo ng banig sa Iloilo?
 15. banig na yari sa buri                                    C.  banig na yari sa Bamban
 16. banig na yari sa dahon ng pandan                 D.  banig na yari sa dahon ng pandarus
 17. Sino sa mga sumusunod ang gumagawa ng gawaing nakabubuti sa kalusugan?
 18. Si Alma ay natutulog maghapon.                    C.  Si Jay ay nanonood ng TV magdamag.
 19. Si Susan ay mahilig kumain ng hotdog.          D.  Si Criz  ay naglalakad papuntang paaralan.
 20. Alin ang nagsasaad ng kaukulang pag-iingat sa pagsasagawa ng gawaing pisikal?
 21. Iwasang sundin ang tagubilin ng guro.
 22. Iwasang magtulakan habang gumagawa ng gawaing pisikal.
 23. Iwasang maging maingat sa pagsasagawa ng gawaing pisikal.
 24. Iwasang sundin ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng gawaing pisikal.
 25. Alin sa mga sumusunod ang gawaing pisikal na nagdudulot ng muscular strength?
 26. pagtakbo     B.  pagsasayaw             C.  pagtulak sa isang bagay       D.  pagdidribol ng bola
 27. Alin ang tamang pagpapaliwanag sa pagkakaiba ng lakas at tatag ng kalamnan?
 28. Ang lakas ng kalamnan ay ang kakayahan ng kalamnan na makapagpalabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas at ang tatag ng kalamnan ay ang kakayahan ng mga kalamnan na matagalan ang pag-uulit at mahabang paggawa.
 29. Ang lakas ng kalamnan ay ang kakayahan ng mga kalamnan na matagalan ang pag-uulit at mahabang paggawa at ang tatag ng kalamnan ay ang kakayahan ng kalamnan na makapagpalabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas.
 30. Ang lakas ng kalamnan ay kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at naayon sa pagkilos at ang tatag ng kalamnan ay ang kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan
 31. Ang tatag ng kalamnan ay kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at naayon sa pagkilos at ang lakas ng kalamnan ay ang kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan
 32. Alin ang nagpapakita ng kahalagahan ng liksi bilang sangkap ng physical fitness?
 33. Upang maging mabagal sa paggalaw.                         C.  Upang madaling malito sa pagkilos.
 34. Upang madaling makaiwas sa kalaban sa patintero.     D.  Upang mabilis mapagod sa paglalaro.
 35. Alin sa mga sumusunod na laro ang nakalilinang sa bilis at liksi?
 36. syato              B.  patintero                 C.  tagu-taguan             D.  talunin ang sapa
 37. Alin sa mga sumusunod ang alituntunin ng larong Lawin at Sisiw?
 38.   Ang mag-aaral ang magbibigay ng hudyat sa pagsisimula ng laro.
 39.   Bumuo ng anim na pangkat na may bilang na sampu o higit pa.
 40. Maglaban-laban ang mga miyembro ng isang pangkat.
 41. Kailangang  huwag humanay ang bawat pangkat.
 42. Sino sa sumusunod ang nagpapakita ng kasiyahan at wastong pag-iingat sa pagsasayaw?
 43. Si Rey ay nakaupo habang pinapanood ang mga kaklase na sumasayaw.
 44. Si Kim ay nanggugulo sa mga kaklase na nagsasanay ng mga hakbang sa pagsasayaw.
 45. Si Nica ay masayang sinusundan ang kanyang guro habang ipinapakita ang hakbang ng sayaw.
 46. Si Myla ay ayaw makilahok sa kanyang pangkat na nagsasanay ng mga hakbang sa pagsasayaw.

 

COMPLETE DOWNLOAD HERE. . .

Advertisement