MATHEMATICS 3

PRETEST/POST TEST SA MATHEMATICS 3

Basahag maayo ang mga mosunod. Isulat sa papel ang hustong tubag.

 1. Unsa ang numero nga gihulagway sa pundok sa number discs?
 2. 2, 112 b. 2, 012 c. 2, 222                d. 2102
 3. Pilia ang numero nga gihulagway sa 2 blocks, 5 flats, 7 longs, ug 2 squares.
 4. 2, 572 b. 2 752 c. 2, 275                d. 2,755
 5. Unsa ang place value sa gibadlisan nga digit? 1, 785
 6. ones b. tens c. hundreds        d. thousands
 7. Sa mga numero nga 8 564, unsa  nga digit ang naa sa hundreds place?
 8. 6 b. 8                         c. 5                         d. 4
 9. Unsa nga numero 8 ang adunay mas dako nga value?
 10. 8,342 b. 3,843 c. 4, 682                d. 9, 218
 11. Dos mil, siyete sentos tres kon isulat sa numero ang tubag maoy_______
 12. 2, 703 b. 2,730 c. 2,700                 d. 2,370
 13. Hain nga tens duol ang 29? a. 20              30                      c. 25                       d. 35
 14. Hain nga thousands duol ang 4,300?       4,000                 b. 4,500                c. 5,000                 d. 3,000
 15. Itandi ang mga numero 3, 860_____5,487. Unsa nga simbolo ang ibutang sa blangko?
 16. > b. < c. =                         d. wala
 17. Pilia asa sa mga mosunod nga numero ang hustong pagkabahig.
 18. 4,989 4,988 4,987    4,986   4,985                        b. 2,350   2,351   2,354   2,355   2,352
 19. 2,701 2, 700 2, 678  2,695   2,705                       d. 1,800  2,000  3,000  5,000   2,500
 20. Ang Pasko gisaulog sa______nga adlaw sa Disyembre.
 21. ika-25 b. ika-24 c. ika-1                  d. ika-30
 22. Pilay inyong kuwarta kon makita ninyo ang nawong ni Jose Rizal?
 23. piso b. bayente pesos c. singkwenta pesos                        d. dyes pesos
 24. Unsa ang kantidad sa pulong sa numero nga P 800.15?
 25. otso sentos ug kinse sentabos b. otso sentos ug kinse pesos
 26. otso sentos kinse d. otso sentos kinse ka gatos
 27. Unsay sum sa 1, 492 ug 287? 1, 779               b. 1879                  c. 2,779                 d. 1789
 28. Unsay 3, 827 increased by 138? 3, 965               b. 3, 865               c. 3, 765                d. 4, 567
 29. Unsay total sa P 1,520.00 ug P 500.00? P2, 020.00       b. P205        c. P2050        d. P2010.00
 30. Adunay 36 ka pula nga bolpen ug 14 ka itom nga bolpen. Unsa ang sum ug i-round off ang addends?
 31. 50 b. 40 c. 45                       d. 60
 32. Kuhaa gikan sa 652 ang 317. 335                    b. 325                    c. 315                     d. 235
 33. I-minus ang 193 gikan sa 345. 152                    b. 142                    c. 132                     d. 252
 34. Pilay labaw sa 1, 437 sa 1,274? 163                    b. 263                    c. 631                     d. 246
 35. Kon imo nga i-multiply ang 3 sa 6, unsay product? 18            b. 30                 c. 24                       d. 36
 36. Unsay i-multiply sa 7 aron makakuha ug product nga 63? 7         b. 9         c. 8         d. 6
 37. Kon adunay 48 ka pomelo nga isulod sa 6 ka kahon, tagpila man ka pomelo ang matag kahon?
 38. 7 b. 6 c. 8                         d. 5
 39. Kon ang 18 ka mansanas bahinon sa 6 ka grupo tagpila man ka mansanas ang matag grupo?
 40. 3 b. 4 c. 5                         d. 6
 41. Ako usa ka fraction nga equal sa one og adunay denominator nga 5.
 42. 3/5 b. 5/5                    c. 2/5                     d. 4/5
 43. Pilia sa mga mosunod ang five-thirds.
 44. 2/5 b. 3/5                    c. 5/3                     d. 5/4
 45. Bahiga ang mga fractions pataas. Hain sa mga mosunod nga fraction ang nabahig sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an?
 46. ½, 1/3, ¼ b. 2/4,2/5,2/6                                    c. 1/6, 2/3, ¾                      d. 2/7, ½, 2/5
 47. Pila ka grams ang 4 kilograms?
 48. 400 grams b. 40 000 grams                c. 4 000 grams                   d. 4 grams
 49. Pila ka saging ang anaa sa 2 ka pundok nga adunay sulod nga 42 ka saging?
 50. 36 b. 48                                                      c. 84                                       d. 80
 51. Adunay 72 ka dalandan sa kahon nga pagabahin-bahinon sa 8 ka estudyante. Pila  man ka dalandan ang bahin sa matag estudyante?
 52. 9 b. 8                                                         c. 7                                         d. 6
 53. Hain sa mga mosunod nga hulagway ang parallel lines?
 54. b.        c.                      d. a and c

 

 1. Unsa nga pares sa line segments ang congruent?
 2. c.
 3. d.
 4. Asa sa mga hulagway ang nagpakita og simitri?
 5. b.                c.                  d.
 6. Asa sa mga hulagway ang nagpakita ug line of symmetry?
 7. b.          c.            d.

 

 1. Kon si Ana adunay Php840 alang sa iyang pagkaon ug mugasto siya og Php120 matag adlaw, hangtod pila ka adlaw ang iyang kuwarta?
 2. 6 b. 7                                                         c. 8                                         d. 9
 3. Mingbisita sa museum ang 65 ka estudyante. Kon bahinon sila sa walo ka grupo, tagpila ang kada  grupo?
 4. 7 b. 8                                                         c. 9                                         d. 6

 

Tun-i ang bar graph.

Akong Binuhi

 

Gidaghanon sa Binuhi

 

 1. Pila tanan ang mga binuhi base sa graph?
 2. 45 b. 38                                       c. 35                           d. 50

Unsang binuhi ang kinadak-an?

 1. fish b. dogs c. rabbits                    d. cats
 2. Unsang binuhi ang kinagamyan?
 3. rabbits b. dogs c. birds                       d. dogs
 4. Unsay ipasabot sa graph?
 5. mas daghan ang gibuhi nga dogs kaysa uban hayop
 6. ganahan sya mubuhi ug hayop
 7. mas daghan ang gabuhi nga cats kay buotan kini
 8. gipili lang niya iyang gibuhi

 

 

jrtrazo030718

 

Sangay ng mga Paaralang Lungsod

Distrito ng Hilagang Fatima

PAARALANG ELEMENTARYANG SENTRAL NG UPPER TAMBLER

Lungsod ng Heneral Santos

 

PRE/POST TEST IN GRADE THREE MATHEMATICS

SCHOOL YEAR 2018-2019

 

TABLE OF SPECIFICATIONS

OBJECTIVES  

TEST PLACEMENT

 

NO. OF ITEMS

 

1. Visualize numbers 1 001 up to 5 000

 

1,2

 

2

 

2. Give the place value and value of a digit in a number up to 10 000

 

3,4,5

 

3

 

3. Read and write numbers up to 10 000 in symbols and in words

 

6

 

1

 

4. Round off numbers to the nearest tens, hundreds, and thousands

 

7,8

 

2

 

5. Compare numbers up to 10 000 using relation symbols

 

9

 

1

 

6. Order numbers up to 10 000 in increasing or decreasing order

 

10

 

1

7. Identify ordinal numbers from 1st to 100th  

11

 

1

8. Recognize coins and bills up to PhP1 000  

12

 

1

9. Read and write money in symbols and in words through PhP1 000 in pesos and centavos  

13,

 

1

10. Add 3- to 4-digit digit numbers up to three addends with sums up to

10 000 with regrouping

 

14,15,16

 

3

 

11. Estimate the sum of 3- to 4-digit addends using appropriate strategies

 

17

 

1

12. Subtract 3- to 4-digit numbers from 3- to 4-digit numbers without regrouping  

18,19,20

 

3

 

13. Visualize the multiplication of the numbers 6 and 7

 

21,22

 

2

 

14. Visualize division of numbers up to 100 by 6, 7, 8 and 9

 

23,24,30

 

3

15. Solve routine and non-routine problems involving division of 2- to 4-digit numbers by 1- to 2-digit numbers without or with any other operations of whole number includingmoney using appropriate problem strategies and tools  

29,35,36

 

3

 

16. Visualize fractions that are equal to one and greater than one

 

25

 

1

17. Read and write fractions that are greater than one in symbols and in words  

26

 

1

 

18. Arrange dissimilar fractions in increasing or decreasing order

 

27

 

1

19. Recognize and draw perpendicular lines, parallel lines and intersecting lines.  

31,32

 

2

 

20.  Identify and visualize symmetry in the environment and in design.

 

33,34

 

2

21. Convert common units of measure from larger unit to smaller unit and vice

versa: kilogram to gram

 

28

 

1

 

22. Interpret data presented in different kinds of bar graph

 

37,38,39,40

 

4

 

                                                                       TOTAL

 

40

 

40

   

 

DOWNLOAD IT HERE. . .