DIAGNOSTIC TEST – MTB 2

PRE-ASSESSTMENT TEST IN MOTHER TONGUE

PANGALAN: ________________________________________________           ISKOR: _______________

 

Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot:

 1. Nakita moa ng kapatid mo na mas matanda sa iyo isang umaga, ano ang sasabihin mo?
 2. Magandang tanghali. Magandang umaga.                   c. Magandang gabi.
 3. May klase si Rosa mamayang gabi kaya di siya makakasama sa lakad natin. Alin sa pangungusap ang may kambal katinig.
 4. Rosa klase                                                 c. lakad
 5. Tataas ito kapag nag-aaral kang mabuti. Ano ito?
 6. Marka tinapay                                            c, paaralan
 7. Ang tay ko ay si G. rodel Ramos. _______ ay isang pulis.
 8. Si Sila                                                    c, Siya
 9. Ang bulaklak ay mabango. _______ ay kulay pula.
 10. Ito Diyan                                                c. Roon
 11. Maganda ba ang damit ko. Bigay ito sa ______ ng aking nanay.
 12. Kanya iyo                                                     c. akin
 13. Ang tatay, baboy, kalabaw ay halimbawa ng mga salitang may ________________.
 14. diptonggo unlapi                                               c. kambala katinig
 15. Si Attorney david ay isang matapang at mahusay na abogado. Kpag dinaglat ang salitang may salungguhit ito ay magiging
 16. b. Att.                                                   c. Atty.
 17. Apat ang inahing manok na kanyang naiibigan. Alin sa pangugusap ang salitang naglalarawan?
 18. Inahin apat                                                  c. manok
 19. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan?
 20. Nagdarasal Natutulog                                       c. Kumakain
 21. Ang nanay ay _________.
 22. Nagluluto Naglalaba                                       c. Nagdidilig
 23. Naglalakad sa may daan di mo napansin na may balat ng saging sa iyong daraanan, ano ang maaaring mangyari?
 24. Madudulas lalakas                                              c. makakalipad
 25. _______ aako ng pinggan kagabi.
 26. Nahgugugas Maghuhugas                                 c. Naghugas
 27. Araw-araw akong _____________ ng prutas.
 28. Kumakain kakain                                              c. kumain
 29. Alin sa mga sumusunod na salita ang salitang may kambal katinig?
  1. Trabaho buklod                                             c. alagaw
 30. Si Nene ay ___________ sa paligsahan bukas.
 31. Tumula tutula                                               c. tumutula
 32. Piliin ang pang-uri sa pangungusap na , “Ang bata ay masayang naglalaro sa palaruan. “
 33. Masaya bata                                                  c. naglalaro
 34. Si Rosa ay matangkad. Ang pang-uri sa pangungusap ay nasa kaantasang _________.
 35. Pasukdol pahambing                                    c. lantay
 36. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nasa kaantasang pasukdol?
 37. Mabait na bata si Grace. Sa buong klase si Glenda ang pinakamapagkakatiwalaan.
 38. Mas maliit si Roy kaysa kay rey.
 39. Ang salitang-ugaqt ng salitang pagguho ay _________.
 40. Guguho guho                                                 c. pag
 41. Dahil sa bagyo bumaha sa inyong lugar. Saang lugar mo dapat ilagay ang inyong mga gamit upang ito ay di mabasa?
 42. Sa ibaba sa ibabaw o mataas na lugar                   c. sa ilalim
 43. Isang hapon, inutusan ng nanay si Tino mna bantayan ang kaniyang niluluto dahil may pupuntahan lang siya. Maya-maya, tinawag ng kaniyang mga kalaro si Tino upang maglaro. Nawili na si Tino sa paglalaro.
 44. Natuwa ang nanay kay Tino at pinasalamatan siya nito.
 45. Nasunog ang niluluto at napagalitan si Tino ng kaniyang nanay.
 46. Tumunog ang inyong telepono isang umaga. Sa pagsagot nito, ano ang iyong sasabihin?
 47. Magandang umaga po. Maaari po bang malaman kung sino sila?
 48. Magandang umaga. Sino sila?
 49. Sino sila?
 50. Nais mong malaman ang mensahe ng tumatawag para sa iyong kapatid. Ano ang iyong itatanong?
 51. Ano ang gusto ninyong sabihin?
 52. Bakit ka tumawag?
 53. Maaari ko po bang malaman ang inyong mensahe sa aking kapatid?
 54. Matagal na kitang minamanmanan. Batid ko ang lahat ng nangyayari sa iyo.
 55. kinakaibigan b. sinasamahan c. sinusubaybayan

 

26-30   Ibigay ang mga bahagi ng liham

 

 1. __________________________


 

 1. ______________________________________,

 

 1. ___________________________________________________________

_______________________________________________________.________________________

_______________________________________________________________________________.

 

 1. __________________________,
 2. __________________________

 

 

DOWNLOAD IT HERE. . .